Üldkeeleõpe

Keelepisik OÜ korraldab kõikides keeltes üldkeelekursuseid. Üldkeelekursused on kõikidele tasemetele alatest 0-C1. Õpe toimub tavarühmas, minirühmas ning soovi korral individuaalselt. Üldkeeleõpe on mõeldud neile, kes soovivad mõnda võõrkeelt omandada klassikalisemal viisil.

Koolitusele arvatakse tasemetesti alusel. Test koosneb nii suulisest kui kirjalikust osast, mille alusel hinnatakse kursusele tulija keeleoskuse hetkeseisu.

Koolituse lõpetanule väljastatakse tunnistus omandatud keeleoskuse tasemega.

Õppemaks tasutakse üldjuhul ühes osas koolituse alguses. Vajadusel rakendatakse 2-s osas tasumist.

Üldkeele õppimiseks kasutatakse kaasaegset õppekirjandust ning interaktiivseid õppevahendeid. Õpet viivad läbi meie koolitajad.

Pea meeles, et keeleõpe on protsess, selletõttu pakumegi üldkeele puhul suuremahulisi koolitusi. Mida kauem keelt õppida, seda põhjalikumalt on seda võimalik omandada.