Keeleõppe müsteerium

  • Õppides mängulises ja loomingulises õhkkonnas on võimalik täiendada keelt sellele mõtlemata, mis aitab vabaneda pingetest ja rakendada oma fantaasiat
  • Parandada oma suhtlusoskust, teadmisi etiketist
  • Avastada kolleegides ja endas uusi varjatud andeid
  • Väheste kuludega koolitada suuremat seltskonda

I-pakett sisaldab : keeleõpet , etiketikoolitust ja meeskonna tööd kokku kuni 10 akadeemilist tundi.

Toimub keeleõpe, mis  võimaldab korrata vana ja õppida midagi uut.

Etiketikoolitusel õpetatakse lauakombeid ja käitumismalle erinevates olukordades.

Meeskonnakoolitusel käsitletakse suhtlusoskuste arendamist ja kehtestamisvõtteid läbi erinevate situatsioonide.

Sellele järgneb koolitusel läbitud teemade  läbimängimine, et kasutada ja kinnistada koolituspäeval õpitut koos suupistete, tee/kohvi ja pokaali veiniga.

 

II pakett sisaldab:  keeleõpet , etiketikoolitust ja meeskonna tööd kokku kuni 14  akadeemilist tundi.

Toimub keeleõpe, mis  võimaldab korrata vana ja õppida midagi uut.

Etiketikoolitusel õpetatakse lauakombeid , kuidas lugeda kutseid ja nendele vastata, riietuskoodid, ruumi sisenemine ning enda tutvustamine ning käitumismalle  erinevates olukordades.

Meeskonnakoolitusel käsitletakse suhtlusoskuste arendamist ja kehtestamisvõtteid läbi erinevate rollimängude. Toimub mugavustsoonist ja tavapärasest situatsioonist väljatulek.

Koolitus lõpeb galaõhtuga, kus toimub läbitud teemade  läbimängimine, et  kinnistada koolituspäeval õpitut ning just Teile mõeldud õhtusöögiga restoranis Gloria .

Hind kokkuleppel, vastavalt paketile ja inimeste arvule